A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 CHIỀU( Thực hiện từ ngày 09 tháng 03 năm 2020)

Trường PTDT Nội Trú Tỉnh Sơn La
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 7   
BUỔI CHIỀU   
Thực hiện từ ngày 09  tháng 03 năm 2020   
                    
THỨTIẾT10A10B10C10D10E10G11A11B11C11D11E11G12A12B12C12D12E12G
21QDQPQDQPQDQP         Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
2QDQPQDQPQDQP         Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
3QDQPQDQPQDQP         Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
4            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
5                  
31   QDQPQDQPQDQP      Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
2   QDQPQDQPQDQP      Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
3   QDQPQDQPQDQP      Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
4            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
5                  
41            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
2            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
3            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
4            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
5                  
51      Học NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc Nghề      
2      Học NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc Nghề      
3      Học NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc Nghề      
4      Học NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc Nghề      
5      Học NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc NghềHọc Nghề      
61            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
2            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
3            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
4            Ôn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSGÔn HSG
5                  
71                  
2                  
3                  
4                  
5                  
  GHI CHÚ: GIÁO VIÊN TỰ BỐ TRÍ DẠY BÙ            

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết